icon
Перейти до вмісту

LUCKYREEF TM

New collection

Made in UKRAINE

  Публічна Оферта

  Публічна Оферта

  Даний Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осібукласти з Продавцем Договір про поставку товарів дистанційним способом на умовах, що передбаченіцією офертою, шляхом створення Замовлення в Інтернет-магазині

  https://www.instagram.com/lucky.reef?igsh=MW5qMHJpMzRjaHc2ZA==

  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  Договір публічної оферти публічний Договір, умови якого згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору міжПродавцем і Покупцем.
  АдміністраціяДірявка І.А ФОП
  Акцептприйняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання "Оформитизамовлення", або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину,  інстаграм - магазину).
  Інтернет-магазинвідповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сторінціInstagram за адресою:

  https://www.instagram.com/lucky.reef?igsh=MW5qMHJpMzRjaHc2ZA===,

  який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, тощо, зробити відповідне замовлення та ін.

  ПродавецьДірявка І.А. ФОП, РНОКПП 3152405186 розміщує в Інтернетмагазині (сторінціInstagram) інформацію про Товари і/або послуги, що ним реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про Товар та/або послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
  Офертапропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб.
  Оформлення замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю для їївиконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканнямна посилання "Оформити замовлення", або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет–магазину.
  Підтвердження замовленняповідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.
  Покупець – будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту.
  Сторонисукупне найменування Продавця і Покупця.
  Товар Жіночі пляжний одяг

  1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.  Даний Договір публічної оферти є публічним Договором у відповідності до ст. 633, 641 Цивільногокодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.
  1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Оформити замовлення", абошляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет - магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.
  1.3. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень.
  1.4. Адміністрація  Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація ні за якихобставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті, будь-які збитки, що виникливнаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Продавець зобов’язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар у власність і оплатити його на умовах даного Договору.
  2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаванимправочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.


  3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

  3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформленнязамовлення на Товар в Інтернетмагазині. Моментом укладення Договору є підтвердження замовленняПродавцем.
  3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даногоДоговору, в тому числі згодою Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобамикомунікації (в т.ч. але не виключноелектронною поштою, мобільним зв'язком).


  4.  ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

  4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин, або за допомогою інстаграмсторінки.

  4.2. При оформлені в Інтернет-магазині чи інстаграм сторінці Покупець зобов’язаний надати наступнуінформацію про себе:
  Прізвище, ім‘я, по батькові Покупця;
  контактний телефон Покупця;
  електронну адреса для зв’язку з Покупцем;
  – адресу доставки Товару (у разі необхідності доставки Товару).
  4.3. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання "Оформитизамовлення", або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет – магазину аюачерез менеджера інстаграм, відповідно.
  Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повнеознайомлення Покупця з ціною Товару, характеристиками Товару, з інформацією про терміни поставки.

  4.4. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після Підтвердження останнімзамовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, надіслане за допомогою засобів зв’язкуПокупцю).
  У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежатьвід Продавця, Продавець вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця.
  4.7. Будь-які відомості про Товар, що містяться на офіційному веб-сайті Продавця, носять інформаційнийхарактер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару, перед замовленням Товару йому необхідно звернутись за консультацією до оператора Інтернет – магазину.

  5. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

  5.1. Ціна, за якою реалізується Товар – вказується  в документах на передачу Товару Покупцеві.
  Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари (після підтвердження замовлення Продавцем), зміні не підлягають.
  5.2. Оплата за Товар здійснюється Покупцем у готівковійразі отримання Товарів на відділенняхпоштових служб) або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунокПродавця. Валюта розрахунків – гривня.
  5.3. Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами при оформленнізамовлення.
  5.4. При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця (його філії).
  5.5. У разі якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщуєтьсяпри замовлені, та носить інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується Товар вказуєтьсявідповідно до п. 5.1. Знижки не сумуються та не додаються до інших знижок.

  6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

  6.1. Зобов’язання Продавця передати Товар Покупцю виникають з моменту надіслання Покупцюпідтвердження замовлення.
  6.2. Строки передачі Товару Покупцю погоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку та фіксуються в підтвердженні замовлення.

  6.3. Товар передається Покупцю за адресою служб доставок, вказаною останнім. При поставці Товару Покупцю за вказаною ним адресою, перевезення таких Товарів здійснюється за рахунок Покупця.
  Доставка Товару Покупцю здійснюється:
  6.3.1. за адресою складу Продавця (самовивіз);
  6.3.2. за допомогою перевізника (службою поштового відправлення, службою доставки, кур‘єрськоюслужбою, та ін.) до пункту видачі, або за вказаною Покупцем адресою.
  При доставці Товару за допомогою перевізника, Покупець в повному обсязі і беззастережнопогоджується з Правилами перевезення вантажів компанії перевізника (в т.ч. вартістю доставки).
  6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:
  -  з моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (служба доставки, кур‘єрська служба, та ін.) .
  6.5. Зобов’язання Продавця по передачі Товару у випадках, передбачених пп.6.3.1, Договору,  вважаєтьсявиконаним з дати підписання Сторонами видаткової накладної. Ризик випадкового знищення Товару переходять до Покупця з дати підписання видаткової накладної.
  6.6. Зобов’язання Продавця по передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.2 Договору вважаєтьсявиконаним, а також ризик випадкового знищення Товару переходять до Покупця у момент передачіПродавцем Товару перевізнику. Відповідальність за доставку Товару до місця доставки несе перевізник.
  6.7. Прийом Товару по кількості та якості відбувається в місці передачі Товару від Продавця(перевізника) Покупцю. Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

  7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

  7.1. Віповідно до Закону України 3161-IV від 01.12.2005 «Про захист прав споживача», спідня білизнавходить до переліку товарів належної якості та не підлягають обміну чи поверненню, за умови, що вони не є браком. До списку потрапляють бюстгалтери, труси, боді, топ, корсети та купальники.


  8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

  8.1. Продавець має право:
  - в будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари), щопропонуються в Інтернетмагазині;
  - відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продатиПокупцеві відповідний Товар;
  - здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;
  - призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;
  - вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;
  - без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.
  8.2. Продавець зобов’язаний:
  - надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконатизамовлення Покупця;
  - передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар;
  - перевірити якість та кількість Товару при його передачі Покупцеві;
  - не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформаціїтретім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушеннямнадання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);
  - запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не маютьбезпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;
  - належним чином виконувати умови даного Договору.

  9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

  9.1. Покупець має право:
  -  зареєструватись в Інтернет - магазині;
  - у разі не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет -  магазині, та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором;
  - звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару;
  - вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;
  - інші права, передбачені чинним законодавством України
  9.2. Покупець зобов’язаний:
  - до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованими Продавцем в Інтернет-магазині;
  - повідомити всі необхідні дані, що  ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет- магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет - магазині, або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет – магазину, та підтримувати їх актуальність;
  - своєчасно оплатити замовлений Товар (і його доставку, у разі необхідності доставки Товару);
  - належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповіднідокументи на отримання Товару), пред’явити документ, що посвідчує особу (особу, уповноважену на отримання Товару);
  - перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;
  - не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформаціїтретім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконанняданого зобов’язання;
  - належним чином виконувати умови даного Договору.

  10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України.
  10.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцюінформації про себе (в.т.ч., але не виключно, інформації, зазначеної в пп. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними. Продавець не несевідповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.
  10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо таканеможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо.
  10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даногоДоговору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.


  11. ФОРС-МАЖОР

  11.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупиненийтільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконанняСтороною своїх зобов’язань по даному Договору, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.
  11.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 5 (п’яти) календарних днівписьмово повідомити про це другу Сторону.
  11.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотриманнявимог пункту 11.2 даного Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором.
  11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов’язаньпоновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має письмовоповідомити другу Сторону.
  11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьомузбитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

  12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  12.1. Даний Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення відПродавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
  12.2. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.
  12.3. Покупець та/або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на обробку їхперсональних даних, а саме прізвища, ім’я, по-батькові, зареєстрованого місця проживання та/абофактичного місця проживання, ідентифікаційного номеру платника податків, паспортних даних, а також контактного номеру телефону/факсу, електронної адреси, будь-яких інших даних, вказаних Покупцем в реєстраційній формі для реєстрації в Інтернет - магазині та/або замовленні, з метою виконання вимогчинного законодавства України, пов’язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця та в межах вимог чинного законодавства про захист персональних даних.
  Покупець підтверджує, що ознайомлений з правами суб'єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Адреса зберігання персональних даних – 03134 Україна, Софіівська Борщагівка, Травнева

  12.4. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернетмагазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів інстаграм магазину без згоди правовласників не допускається. При цитуванніматеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт Інтернет - магазину чиінстаграм сторінки обов'язкове.
  12.5. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цимДоговором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.  У разі недосягнення згоди в ходіпереговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку передбаченому чинним законодавством України.
  12.6. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавствомУкраїни.

  Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наявних в Інтернет - магазині, і не вчиняти дій, вказаних в п. 4.3, 3.1 цієї Оферти.